Nosným programem naší společnosti POLOMPLAST s. r. o. je výroba technických výlisků, se kterou máme dlouholeté zkušenosti. Jde o výlisky pro elektrické ruční nářadí a výrobky pro podporu stavební výroby. V současné době je v lisovně našeho provozu instalováno 12 lisů pro výrobu výlisků z plastických hmot s využitím technologie tlakového vstřikováni do kovových forem. Vyrábíme výlisky o hmotnosti od 10 g do 900 g.


Vzhledem k náročné skladbě našeho výrobního programu využíváme u lisů měřící a regulační techniky firmy DYNISKO. Lisy jsou vybaveny periferním zařízením pro hydraulické vyrážení výlisků z formy a hydraulické ovládání tahačů jader z lisovacích nástrojů.


Pro zpracování suroviny je lisovna vybavena sušícími boxy s denní kapacitou 650 kg sušené hmoty. Pro zpracování materiálu s kratším časem pro sušení používáme nasávací a sušící zařízení firmy CHODOV. Všechny lisy jsou vybaveny nasávacím zařízením pro usnadnění práce a činnosti obsluhy. Lisy jsou dále vybaveny nasávacím zařízením od CS 195/100. Pro využití barvení materiálu nebo zpracování regranulovaného materiálu používáme zařízení DUOMIX od firmy MONTANA.


Pro stanovení vlhkosti materiálu je provoz vybaven zařízením firmy Santorius. Hlavním druhem zpracovávaného materiálu je Polyamid 6, a to i plněný sklem. Dalšími zpracovávanými materiály jsou Polyethylen (Liten, Bralen), Polypropylen (Taborenm, Mosten, Tatren), Polystyren (Krasten 127, 336), Kopoíymer (Forsan), Polyoxymetyíen (Derlin) atd.


Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000 je v naší firmě uplatňován od r. 2003. Od 25. 2. 2004 jsme certifikování podle ČSN EN ISO 9001:2000.


Provoz provádí taktéž běžnou údržbu lisovacích nástrojů, k tomu je vybavený potřebným strojním parkem. Výrobu lisovacích nástrojů zabezpečujeme externě na základě výběrového řízení. Využíváme i vratných odpadů do prvovýroby (drcení materiálu provádíme na zařízeních NDPH30 a GS 300/400S (přímo na provoze).


K tradičním našim odběratelům patří NAREX Česká Lípa a. s., HASAN Polsko, TATRA a. s. Kopřivnice, Skanska a.s. Praha, TONA a.s. Pecky, Meopta Přerov a. s., Dis-Tech s. r. o. Hovorčovice, SSK CZ a. s. Otrokovice aj.